Veel gestelde vragen

Wanneer eindigt mijn verzekering?
Uw polis heeft geen einddatum. U kunt de polis laten doorlopen zolang u dat wenst.

Wordt de premie jaarlijks verhoogd?
Nee, Uw Toekomst mag de premie wel verhogen als dat nodig is, maar heeft dat al bijna 15 jaar niet gedaan. Er wordt voor de komende jaren ook geen premieverhoging voorzien.

Is de premie fiscaal aftrekbaar?
Nee, de premie is voor een privé persoon niet aftrekbaar. De uitkering bij invaliditeit is dan ook belastingvrij. De overlijdensuitkering is vrij van inkomstenbelasting. Maar er kan wel erfbelasting over worden geheven. Er geldt voor de erfbelasting echter een vrijstelling van ruim € 650.000,– voor erven tussen partners. In de praktijk zal de overlijdensuitkering dus vrijwel altijd ook vrij zijn van erfbelasting.

Krijg ik nog iets terug van mijn premie als ik de polis beëindig?
Nee. Net als bij bijvoorbeeld een brandverzekering of een autoverzekering krijgt u geen premie terug als u de polis beëindigt. Dat komt alleen voor bij sommige levensverzekeringen.

Gaat het alleen om ongevallen met de auto?
Nee. De polis geeft dekking voor alle ongevallen en meer dan dat. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. De meeste ongevallen vinden plaats in en om het huis en tijdens sport. De polis van Uw Toekomst geeft daar volledige dekking voor.


Wat heb ik aan een uitkering bij overlijden door een ongeval?
Die uitkering is niet van belang voor u zelf maar voor uw partner of kinderen. Mogelijk hebt u al voldoende voorzieningen voor die situatie. Dan kunt u er voor kiezen alleen een uitkering bij invaliditeit te verzekeren.


Waarom zou ik invaliditeit verzekeren?
Het antwoord op die vraag is mede afhankelijk van uw situatie. Maar in alle gevallen zullen er door invaliditeit vaak hoge kosten op u af komen die niet worden betaald uit de wettelijke regelingen. Als werknemer krijgt u, als er minimaal 35% arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld, een deel van uw salaris doorbetaald. Als ZZP-er kunt u zelfs daar geen aanspraak op maken. De ongevallenverzekering biedt dan weliswaar geen dekking bij ziekte, maar geeft u wel de kans om in ieder geval een uitkering te krijgen bij invaliditeit door een ongeval.


Is een ongevallenverzekering voor mij als ZZP-er interessant?
Die vraag is niet zonder een goede inventarisatie goed te beantwoorden. In ieder geval mag een ongevallenverzekering niet gezien worden als een alternatief voor een arbeidsongeschiktheids-verzekering. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) geeft voor een of meer jaren een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. De ongevallenverzekering geeft een eenmalige uitkering bij blijvende, gehele of gedeeltelijke, invaliditeit door een ongeval. De premie van een ongevallenverzekering is vele malen lager dan die van een aov, de dekking van de ongevallenverzekering echter veel beperkter. Het is daarom van belang dat u zich goed laat adviseren over dit onderwerp.


Ik heb al een ongevallenverzekering. Mag ik meer dan 1 polis hebben?
Ja, dat mag. De polis keert namelijk niet uw schade uit maar een van te voren afgesproken bedrag. Dat bedrag is niet afhankelijk van uw schade.

Hoe lang duurt het voordat er uitgekeerd wordt?
Dat is niet precies te zeggen, geen geval is gelijk. Maar het duurt vooral bij invaliditeit vaak lang. Dat komt omdat de blijvende invaliditeit pas kan worden bepaald als er een “stabiele eindtoestand” moet zijn bereikt. Als iemand na een ongeval nog maanden fysiotherapie krijgt zal de geneeskundig adviseur pas tot een conclusie komen als die patiënt uitbehandeld is. Al met al kan de doorlooptijd al snel 6 maanden bedragen, in uitzonderlijke gevallen zelfs langer. Een uitkering in verband met overlijden door een ongeval komt meestal sneller omdat in een dergelijk geval aan de hand van medische rapporten en eventueel een politierapport moet worden vastgesteld dat het om een ongeval ging (en bijvoorbeeld geen zelfdoding).

Kan ik ook schade aan kleding vergoed krijgen?
Nee, de polis keert een bedrag uit voor de invaliditeit of het overlijden. Bij overlijden is dat het hele verzekerde bedrag. Bij invaliditeit is dat het hele bedrag bij volledige invaliditeit of een deel daar van bij gedeeltelijke invaliditeit. Die uitkering is niet afhankelijk van de schade die u lijdt.

Moet ik inkomstenbelasting betalen over de uitkering?
Nee, de premie is voor een privé persoon niet aftrekbaar. De uitkering bij invaliditeit is dan ook belastingvrij. De overlijdensuitkering is vrij van inkomstenbelasting. Maar er kan wel erfbelasting over worden geheven. Er geldt voor de erfbelasting echter een vrijstelling van ruim € 650.000,– voor erven tussen partners. In de praktijk zal de overlijdensuitkering dus vrijwel altijd ook vrij zijn van erfbelasting.