Dekking en keuze

Wie kiest voor welke dekking
Bij het maken van een keuze voor een uitkering bij invaliditeit of bij overlijden kunnen wij u niet adviseren. Uw keuze hangt af van verschillende persoonlijke factoren. U bepaalt dus zelf welk bedrag u wilt kiezen voor beide of een van beide dekkingen. Wel geldt dat er vaak al voorzieningen zijn voor de nabestaanden, waardoor het belang van een hoge uitkering bij overlijden minder wordt. In ons verzekerdenbestand zien wij in het algemeen hogere verzekerde bedragen voor een uitkering bij invaliditeit.

Goed om over na te denken
De overlijdensdekking kan nooit een volledige overlijdensrisicoverzekering vervangen. Die keert immers uit bij ieder overlijden, ook als dat overlijden het gevolg was van een ziekte. Als er goede andere voorzieningen zijn getroffen kan wellicht volstaan worden met alleen een uitkering bij invaliditeit. Een invaliditeitsdekking is zeker niet hetzelfde als een arbeidsongeschiktheidsverzekering maar natuurlijk wel veel beter dan helemaal geen voorziening bij invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

Bij de vaststelling van de blijvende invaliditeit is uw mogelijkheid om te werken niet van groot belang. Het doel van de dekking is dan ook heel anders. De polis voorziet in een eenmalige uitkering bij volledige of gedeeltelijke invaliditeit volgens en in de polis opgenomen tabel. Met die eenmalige uitkering kunt u zelf bepalen waarvoor u dat geld wilt gebruiken. Onverschillig of dat voor een wereldreis is of voor aanpassingen van huis en auto. Lees de polis dus voor u hem opbergt bij uw waardepapieren.

Claims
De afhandeling van een claim bij overlijden neemt in het algemeen 1 tot 3 maanden in beslag. De verzekeraar moet hier vaststellen dat het inderdaad om een ongeval ging. Soms kan dat snel. Bijvoorbeeld als politierapport en medisch rapport meteen beschikbaar zijn Soms ook duurt dat enkele maanden als er verschillende rapporten moeten worden opgevraagd. De afhandeling van een claim bij invaliditeit neemt doorgaans meer tijd in beslag. De reden is duidelijk: niet alleen moet worden vastgesteld dat om een een ongeval ging. Maar er moet sprake zijn van een medisch stabiele eindsituatie om de uitkering te kunnen bepalen. Zolang er nog behandeld wordt kan de situatie verbeteren of verslechteren. Zodra de eindtoestand is bereikt wordt het percentage invaliditeit bepaald door onafhankelijke artsen. Daarna kan de uitkering volgen.

Keuze
Het is goed om te weten dat:
Bij de ongevallenverzekering van Uw Toekomst is uw beroep niet van belang
De verzekering kan worden afgesloten door personen tussen 18 en 70 jaar
De verzekering heeft geen einddatum. Opzeggen kan per maand
Vanaf leeftijd 75 wordt het verzekerd bedrag automatisch met 50% verlaagd
Er worden u geen vragen gesteld over uw gezondheid of uw rookgedrag
Er kunnen per polis 2 personen verzekerd worden. Voor de 2e persoon geldt een korting van 40%

Bij een polis van Uw Toekomst kunt u uit de volgende dekkingen kiezen:

• een uitkering bij overlijden door een ongeval
• een uitkering bij invaliditeit door een ongeval
• een uitkering bij overlijden of invaliditeit door een ongeval